Obnoviť heslo

Používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie.

Your search results

 

Ochrana osobných údajov

 

 

Prevádzkovateľ webovej stránky www.cestovatelskykompas.sk spoločnosť LUNEMA, s.r.o., IČO: 50906593, DIČ: 2120525143, spol. zapísaná v OR OS BB, Oddiel: Sro, vl. č. 32109/S, sídlo: Hviezdoslavova 281/18, 965 01 Žiar nad Hronom sa zaviazal zákonným spôsobom, spravodlivo, transparentne a na konkrétne určené účely spracovávať a v prípade potreby archivovať osobné údaje dotknutých osôb (fyzické osoby) v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

 

Osobné údaje sú spracovávané na účely:

  • Uzatvorenie zmluvy / objednávky k inzercii / reklame na našej stránke
  • Reklamné / marketingové účely
  • Za účelom plnenia účtovných / daňových povinností
  • Zverejnenia Vami vložených údajov k zobrazeniu (ponuka Vášho ubytovacieho zariadenia, prípadný komentár pri niektorom našom článku, …)

 

 

Vaše osobné údaje spracovávame v rozsahu:

  • Meno, priezvisko, prezývka (užívateľské meno), obchodný názov, IČO, DIČ, IČ DPH, adresa bydliska / sídla (ulica, mesto, krajina), telefón, mail, web stránka, stránky na sociálnych sieťach, skype,
  • Vami zverejnený komentár, ponuka Vášho ubytovacieho zariadenia (vrátane kontaktných údajov a fotografií, ktoré ste Vy poskytli k zverejneniu)

Vaše osobné údaje môžu byť v nevyhnutnej miere sprístupnené našim dodávateľom / servisným technikom, ktorí spracovávajú / opravujú naše počítače, počítačové siete, server, webovú stránku, doménu, či maily. V ojedinelých prípadoch štátnym orgánom na základe ich žiadosti. Všetci títo tu menovaní sú povinní dodržiavať Zákon o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení a vyššie menované Nariadenie EÚ, a sú viazaní mlčanlivosťou.

 

Každý Užívateľ a Návštevník, registrovaním sa na webovej stránke www.cestovatelskykompas.sk súhlasí v zmysle aktuálneho Zákona o ochrane osobných údajov a vyššie citovaným Nariadením EÚ so spracovaním, archiváciou, zverejňovaním všetkých ním poskytnutých údajov pre potreby Prevádzkovateľa webovej stránky www.cestovatelskykompas.sk na dobu neurčitú, podľa potreby Prevádzkovateľa. Užívateľ a Návštevník svojou registráciou potvrdzuje, že registráciu vykonal dobrovoľne, slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a bez nátlaku.

Súhlas na reklamné / marketingové účely je dobrovoľný. Ak budete chcieť od nás dostávať individuálne ponuky, je potrebné, aby ste nám tento súhlas vopred poskytli.

 

 

Prevádzkovateľ oboznamuje Užívateľa i Návštevníka, že webová stránka www.cestovatelskykompas.sk používa len základné súbory Cookies. Sú to súbory, ktoré nepoškodzujú Váš počítač / iné médium, neobsahujú vírusy. Tieto súbory sú nevyhnutné, aby ste sa mohli pohybovať po webovej stránke a využívať jej funkcie. Spomínané základné súbory Cookies tvoria základ pre prevádzku našej webovej stránky a umožňujú používanie základných funkcií. K základným Cookies patria napríklad zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod.. Bez týchto Cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našej stránky. Pokiaľ tieto Cookies zakážete, nebudeme môcť zabezpečiť bezchybný chod stránky. Iné Cookies nezbierame.

 

V prípade akýchkoľvek požiadaviek, alebo otázok k ochrane osobných údajov, k Vašim právam v zmysle tohto zákona a nariadenia, možnosti prístupu k Vašim osobným údajom, spôsobu odvolania súhlasu k spracovaniu osobných údajov a iné, kontaktujte nás mailom: info@cestovatelskykompas.sk .

 

 

Zverejnené 24.05.2018, s účinnosťou od 25.05.2018, na dobu neurčitú.